29 

מפית יפהפיה וקלאסית.

32/32 ס”מ.

WhatsApp chat