25 

מפית יפהפיה וקלאסית.

25/25 ס”מ.

 

WhatsApp chat