650  519 

מתקן מעוצב לכלים לאח קט.

WhatsApp chat